Voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

De onderstaande termen die in deze algemene verkoopvoorwaarden worden gebruikt, zowel in het meervoud als in het enkelvoud, hebben de volgende betekenis

Klant: elke volwassen natuurlijke persoon, die de handelingsbekwaamheid heeft en de hoedanigheid van consument heeft in de zin van het inleidende artikel van de Consumentenwet, die Producten op de Website bestelt voor niet-professionele doeleinden volgens de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

Algemene Verkoopvoorwaarden of Algemene Verkoopvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden van toepassing tussen Le Domaine Skincare en de Klant, die de klant verklaart te aanvaarden bij het bestellen van Producten, en die het gebruik van de Website en de verkoop van Producten regelen.

Le Domaine Skincare: de vennootschap Le Domaine , een naamloze vennootschap met een kapitaal van 50 000 euro, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Aix en Provence onder het unieke identificatienummer 902 293 505 00027, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 49 Cours Mirabeau 13100 Aix en Provence, vertegenwoordigd door zijn president, Marc Perrin, intracommunautair BTW-nummer FR 79 902 293 505, dat de website heeft ontworpen en beheerd waarmee de producten aan klanten worden aangeboden en verkocht.

Product: elk Product dat door Le Domaine op de Website te koop wordt aangeboden, in het bijzonder cosmetische producten.

Website: infrastructuur toegankelijk op www. beau-domaine.com, eigendom van en beheerd door Le Domaine . De website wordt gehost door Shopify Corporation, 150 Elgin Street, 8e Verdieping, Ottawa, op k2p 1l4 Canada.

 

Artikel 2 – Doel en toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van Le Domaine Skincare en de Klant die van toepassing zijn op de verkoop van de Producten, die de Klant aanvaardt door de Producten op de Website te bestellen.

De onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden houdt in dat de Klant het overeenkomstige vakje aanvinkt. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn permanent toegankelijk op de Website, in een computerformaat waardoor ze kunnen worden afgedrukt en/of gedownload, zodat de Klant ze kan reproduceren of opslaan.

Le Domaine behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn en door de Klant worden aanvaard op het moment van de bestelling.

Artikel 3 – Productbestellingen op de website www. beau-domaine.com

De producten die op de Website worden aangeboden, zijn uitsluitend bedoeld voor verkoop aan particulieren. Bedrijven, verenigingen en alle andere organisaties met of zonder winstoogmerk moeten contact opnemen met Le Domaine op het volgende adres: sales@ beau-domaine.com

Aanmaak van een account: de bestelling impliceert niet noodzakelijkerwijs dat er een account wordt aangemaakt door de Klant, op elk moment door te klikken op “Inloggen” en “Een account aanmaken” of ten laatste bij het plaatsen van de bestelling.

De Klant moet het formulier invullen met de gevraagde gegevens. Door de Klant verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid.

De Klant verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie door de Klant, waardoor het voor Le Domaine onmogelijk wordt om aan zijn verplichtingen te voldoen, in het bijzonder de levering van de Producten, brengt niet de aansprakelijkheid van laatstgenoemde voor dit feit met zich mee.

Het account is toegankelijk met behulp van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) die de klant tijdens de registratie heeft gekozen. De Klant erkent dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Daarom mag hij deze niet communiceren of delen met derden. Om veiligheidsredenen wordt de Klant aangeraden een sterk wachtwoord te kiezen dat voldoet aan de geldende normen (8 tekens, inclusief hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens). Bij vermoeden van frauduleus gebruik van zijn identificatiegegevens moet de Klant Le Domaine onmiddellijk op de hoogte stellen.

Met het Klantaccount kan de Klant zijn informatie en adressen, bestelgeschiedenis, spaarpunten en zijn persoonlijke gegevens beheren.

Selectie van producten: om via de website een bestelling te plaatsen, moet de klant de producten die hij wil kopen selecteren door ze aan het winkelmandje toe te voegen.

In overeenstemming met de artikelen L111-1 en volgende van de Franse Consumentenwet worden de kenmerken van de Producten gedetailleerd beschreven op de pagina's van de Website die betrekking hebben op elk Product.

De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat het winkelmandje uitsluitend bedoeld is om de door de Klant gekozen Producten op te sommen en deze op geen enkele wijze onbeschikbaar te maken voor andere gebruikers. De producten zullen dat niet zijn niet gereserveerd en de prijs wordt pas bijgewerkt op het moment van validatie van de bestelling.

Zodra de selectie van Producten voltooid is, kan de Klant op “Bestellen” klikken in het tabblad “Winkelmandje” om zijn bestelling af te ronden.

Producten bestellen: de Klant wordt doorgestuurd naar het winkelmandje met een overzicht van de geselecteerde Producten en de prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de hoeveelheden Producten te wijzigen of een Product uit het winkelmandje te verwijderen. In de volgende stap, genaamd de stap “Betaling”, krijgt de klant de mogelijkheid om de leveringskosten te raadplegen en een promotiecode in te voeren. Hij kan zijn bestelling afronden door op Bestellen te klikken.

Tenzij hij al verbonden is, kan de Klant een account aanmaken, maar dit is niet verplicht om zijn bestelling te plaatsen. Er is alleen een e-mailadres vereist om door te gaan. Vervolgens moet de Klant zijn adres opgeven (leverings- en factuuradres indien verschillend). Vervolgens kiest de Klant zijn leveringsmethode uit de aangeboden opties en gaat hij over tot betaling.

“Wanneer de Klant op “Betaal nu” klikt, aanvaardt hij de geldende algemene verkoopvoorwaarden van Le Domaine » 

De Klant ontvangt een bevestigingsmail met de details van zijn bestelling.

De bestelling wordt pas definitief na betaling van de prijs.

Le Domaine behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren.

Bovendien verkoopt Le Domaine , als lid van een selectief distributienetwerk, de Producten op de Website alleen aan detailhandelaren en eindgebruikers. Bijgevolg is het verboden om de Producten te verkopen, kopen of als geschenk te ontvangen met als doel deze buiten onze netwerken, met name op websites, door te verkopen. Bovendien kan elke bestelling die duidelijk niet overeenkomt met een verkoop in de detailhandel, en meer in het bijzonder als de bestelde hoeveelheden Producten abnormaal hoog zijn voor kopers met het consumentenstatuut, en meer in het algemeen elke frauduleuze bestelling, worden geannuleerd.

Beschikbaarheid van producten: Le Domaine verbindt zich ertoe ontvangen bestellingen alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Als het Product niet beschikbaar is, in het bijzonder als het Product niet meer beschikbaar is tussen het moment van het plaatsen van de bestelling en de ontvangst van de betaling, zal Le Domaine de Klant binnen 48 werkuren hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de uiterste datum die nodig is om het Product te verkrijgen. Indien de bestelling meerdere Producten omvat, kan deze zonder extra kosten voor de Klant in meerdere termijnen worden geleverd. Op verzoek van de Klant kan de bestelling voor de ontbrekende Producten worden geannuleerd met terugbetaling per bankoverschrijving.

Promotie-aanbiedingen: alle promotie-aanbiedingen zijn alleen geldig als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden is voldaan: beperking van de geldigheidsduur van de betreffende aanbieding en beschikbare voorraden.

Automatische aanvulling: Deze site biedt u mogelijk de mogelijkheid om u te abonneren op een automatische aanvullingsservice voor uw aankoop. Uw abonnement loopt door totdat u het opzegt. Elke keer dat de bestelling wordt verzonden, wordt automatisch een terugkerende betaling (die overeenkomt met het bedrag van het product dat is geselecteerd voor automatische aanvulling) van uw creditcard afgeschreven. Het verzendschema volgt de frequentie die u tijdens de productselectie heeft aangevraagd. Er zijn minimaal 2 leveringscycli voordat u het programma kunt annuleren.

Artikel 4 – Prijs en betaling van de prijs

Prijs: De prijs van de Producten die op de Website worden weergegeven, is de geldende prijs en wordt uitgedrukt in de 22 valuta's die beschikbaar zijn op de site, inclusief alle belastingen. Naast de prijs van de Producten kunnen er voor elke bestelling leveringskosten worden toegevoegd, waarvan het bedrag wordt aangegeven in het winkelmandje en het besteloverzicht.

De verkoopprijzen van de Producten worden vrij bepaald door Le Domaine en kunnen op elk moment worden gewijzigd. De toepasselijke prijs is die van de dag van de bestelling.

Bij wijziging van het BTW-tarief zal Le Domaine automatisch het nieuwe tarief toepassen op de bestelling. De productprijzen zijn exclusief leveringskosten, maar worden weergegeven in het winkelmandje op het moment van de definitieve validatie van de bestelling.

De prijs is contant betaalbaar bij het plaatsen van de bestelling, met een creditcard of via een ander betaalmiddel dat op de website bestaat, zoals Paypal of Klarna, via het beveiligde gedeelte van de vestiging die verantwoordelijk is voor het innen van de prijs op de daarvoor bestemde pagina doel.

De Klant garandeert dat hij volledig bevoegd is om de door hem gebruikte betaalmethode te gebruiken en dat hij over voldoende middelen beschikt om de kosten van de bestelling te dekken. Alle bankkosten in verband met creditcardbetalingen zijn voor rekening van de Klant. Le Domaine kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van de bankkaart of bankrekening van de Klant, behalve in geval van schuld van laatstgenoemde.

Artikel 5 – Levering

Producten worden alleen verkocht aan klanten waarvan het afleveradres zich bevindt in de landen die zijn aangegeven in het vervolgkeuzemenu op de startpagina. De Producten worden geleverd door nationale en internationale vervoerders.

Een bestelling kan slechts aan één postadres worden gekoppeld. Om meerdere Producten naar meerdere adressen te verzenden, moet de Klant voor elk van de betreffende adressen een afzonderlijke bestelling plaatsen.

Levering vindt plaats binnen de hieronder aangegeven indicatieve tijd (aangegeven in werkdagen): 

  • Europa: 2 tot 4 dagen 
  • Amerika: 2 tot 5 dagen 
  • Azië: 3 tot 5 dagen 
  • Oceanië: 3 tot 5 dagen 

Moeilijk te bereiken gebieden kunnen extra vertragingen van maximaal 3 dagen hebben.

Naast deze levertijd geldt er voor de bestelling een voorbereidingstijd van 1 werkdag.

De Klant kan zijn bestelling op elk moment volgen via de e-mail die hij ontvangt bij de verzending van de bestelling of, in geval van problemen, door een e-mail te sturen naar service@beau-domaine.com.

Elke vertraging in de levering die de hierboven vastgestelde indicatieve termijn overschrijdt en die niet het gevolg is van een geval van overmacht, kan resulteren in de annulering van de verkoop op initiatief van de Klant door het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. In overeenstemming met artikel L216-2 van het Franse consumentenwetboek wordt de verkoop als geannuleerd beschouwd na ontvangst door Le Domaine van de brief van de klant waarin hij hem op de hoogte stelt van zijn beslissing om de verkoop te annuleren, als de levering in de tussentijd niet heeft plaatsgevonden. In geval van annulering zal Le Domaine de Klant de betaalde sommen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging terugbetalen.

Bij retournering van het pakket door de Klant (bijvoorbeeld onjuist adres) zal de Klant de daaraan verbonden kosten (opslag- en/of herverzendingskosten) moeten betalen.

Ontvangstbewijs: Indien het door de vervoerder afgeleverde pakket in slechte staat verkeert en Producten ontbreken, wordt de Klant aangeraden het pakket te weigeren en een voorbehoud op de afleveringsbon te maken, zodat de door de vervoerder geboden garantie kan worden toegepast. De Klant dient Le Domaine zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat Le Domaine een onderzoek kan instellen bij de vervoerder. De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat de ontvangst van het pakket zonder voorbehoud elke actie tegen de vervoerder wegens schade of verlies teniet doet indien binnen drie dagen, met uitzondering van feestdagen, na ontvangst, de schade of het verlies niet per aangetekende brief is gemeld. .

Artikel 6 – Herroepingen en retourzendingen 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 221-18 van de Franse Consumentenwet heeft de Klant een periode van 14 (veertien) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en om, op eigen kosten, de Producten die hij heeft gekocht te retourneren om welke reden dan ook besteld. Deze termijn loopt vanaf de dag van ontvangst van de Producten door de Klant, waarbij de gedateerde leveringsbon als bewijs geldt. Opzeggen kan door een verzoek te sturen naar Le Domaine per email (service@beau-domaine.com) of via het contactformulier op de website.

De Klant wordt gevraagd de Producten terug te sturen in de originele, ongeopende verpakking, vergezeld van de leveringsbon en/of aankoopbon om te bevestigen dat de Producten via de Website zijn gekocht en, idealiter, een brief waarin de reden van de weigering wordt uitgelegd (optioneel, alleen om traceerbaarheidsredenen).

De Product(en) moeten binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop het herroepingsrecht van de Klant werd uitgeoefend, worden geretourneerd aan Le Domaine op het volgende adres. De kosten en risico’s verbonden aan het retourneren van de Producten zijn de verantwoordelijkheid van de Klant: 

Pflog - Le Domaine huidverzorgingsaccount

Rue Francois Blanc 300

Za witte schuur west

84350 Couthezon

FRANKRIJK

Na ontvangst en verificatie van de Producten zal Le Domaine het bedrag van de geretourneerde Producten aan de Klant terugbetalen binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) dagen vanaf ontvangst van de Producten (of een bewijs van verzending van de Producten door de Klant), door hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de Klant voor de aankoop van de Producten, tenzij anders overeengekomen, of, naar keuze van de Klant, een omruiling van Producten of een tegoed dat overeenkomt met het bedrag van de geretourneerde Producten.

In geval van waardevermindering van de Producten die het gevolg is van andere manipulaties dan die noodzakelijk zijn om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen, kan Le Domaine de Klant vragen een schadevergoeding te betalen die overeenkomt met deze waardevermindering.

De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat hij, in overeenstemming met artikel L221-28 van de Franse Consumentenwet, zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen als de Producten na levering zijn ontzegeld en om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.

Artikel 7 – Garanties 

De aangeboden producten voldoen aan de huidige wetgeving en normen die van toepassing zijn in Frankrijk en het Schengengebied. De verpakking en gebruiksaanwijzing zijn in het Frans en Engels.

Gezien de aard van de Producten kan de garantie worden uitgesloten in geval van non-conformiteit of verborgen gebreken voortvloeiend uit abnormaal gebruik, slechte opslag of wijziging van de Producten.

In geval van een defect aan het Product verbindt de Klant zich ertoe het Product in de originele verpakking, met eventuele instructies, documentatie of accessoires, terug te sturen naar het volgende adres: 

Pflog - Le Domaine huidverzorgingsaccount

Rue Francois Blanc 300

Za witte schuur west

84350 Couthezon

FRANKRIJK

Als het defect aan het Product wordt bevestigd, worden de verzendkosten aan de Klant terugbetaald volgens de door Colissimo gehanteerde tarieven. De Klant wordt gevraagd een kopie van het verzendbewijs met het tarief en het trackingnummer te verstrekken. Als de Klant dit niet doet, zijn de verzendkosten en eventuele kosten voor terugzending voor rekening van de Klant.

Bovendien verbindt de Klant zich ertoe om, na ontvangst van een waarschuwingsmail, op kosten van Le Domaine alle Producten terug te sturen die Le Domaine de Klant kan vragen terug te sturen (met name in geval van herroeping van het Product door de fabrikant, door gezondheidsautoriteiten, enz.). Het Product zal dan worden geruild voor een ander of gelijkwaardig product of worden terugbetaald aan de Klant, naar keuze van de Klant.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

Verantwoordelijkheid van de Domein: De klant erkent en aanvaardt dat niemand de goede werking van het netwerk kan garanderen internet wereld als geheel.

Le Domaine heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle Producten correct worden beschreven. Hoewel Le Domaine echter probeert om nauwkeurige foto's van de Producten op de Website weer te geven, zijn de kleuren die de Klant waarneemt afhankelijk van de gebruikte computer en weergaveconfiguraties en kan Le Domaine daarom niet garanderen dat de foto's exact overeenkomen met de Producten (details, kleuren ). Bijgevolg worden de foto's, informatie en afbeeldingen van de Producten die op de Website worden gepresenteerd uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven en kan Le Domaine niet aansprakelijk worden gesteld als de kenmerken van de Producten op niet-substantiële wijze verschillen van de afbeeldingen op de Website.

Le Domaine kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht, een onvoorzienbare of onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het contract of die aan de Klant kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid van het Domaine kan uitsluitend worden aanvaard voor directe schade.

De hyperlinks op de Website kunnen leiden naar andere websites waarvan de raadpleging en/of het gebruik van deze sites en externe bronnen onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en uitgevoerd worden onder de respectieve verantwoordelijkheid van de Klant en van de uitgever van genoemde Website.

Verantwoordelijkheid van de Klant: De IT-middelen (hardware, software) en communicatie die toegang tot en gebruik van de Website mogelijk maken, vallen onder de verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de Klant.

Daarnaast is Klant verantwoordelijk voor de inhoud die hij op de Website deelt in het kader van het schrijven van reviews. Als zodanig verbindt zij zich ertoe de geldende regelgeving en de rechten van derden te respecteren, en Le Domaine te garanderen en te vergoeden voor directe schade die voortvloeit uit een fout van haar kant.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom 

In overeenstemming met de wetten die de eigendom van literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten regelen, worden de Website en alle elementen, merken, ontwerpen, modellen, logo's, grafische afbeeldingen, foto's, teksten, enz. die het bevat, evenals de samenstelling ervan, zijn de exclusieve eigendom van Le Domaine of van de houder van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, waarbij laatstgenoemde geen andere licentie of recht verleent dan het raadplegen van de site.

De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is alleen toegestaan ​​voor het exclusieve doel van informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar volgens het intellectueel eigendomsrecht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Domaine .

Bovendien herinnert Le Domaine de Klant eraan dat elke creatie van een hyperlink naar de startpagina of een andere pagina van de Website onderworpen is aan zijn uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming.

De Klant verbindt zich ertoe om geen directe of indirecte inbreuk te maken Le Domaine , de Website of de rechten van Le Domaine .

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen 

Het verkoopcontract tussen Le Domaine en de Klant wordt in het Frans gesloten en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van een geschil tussen Le Domaine en de Klant over de geldigheid, uitvoering, niet-uitvoering of interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of, meer in het algemeen, de relatie tussen Le Domaine en de Klant, kan laatstgenoemde: 

  • Stuur uw klacht naar Le Domaine , deze zal zo spoedig mogelijk reageren
  • Maak gebruik van bemiddeling of een andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.
  • Of neem contact op met een van de bevoegde rechtbanken. In het bijzonder kan de consument de zaak voorleggen aan een van de territoriaal bevoegde rechtbanken volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, d.w.z. de rechtbank van de plaats waar hij woonde op het moment dat de overeenkomst werd gesloten of het schadebrengende feit plaatsvond.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een ​​minnelijke schikking de termijnen voor het ondernemen van gerechtelijke stappen niet opschorten.

Artikel 11 – Diverse bepalingen

Als een van de niet-essentiële clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of van toepassing zou blijken te zijn krachtens een wet- of regelgeving of als gevolg van een afdwingbare beslissing van een rechtbank of een bevoegde autoriteit, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat dit contract niet wordt beïnvloed door de nietigheid van genoemde clausule.

Het feit dat een van de partijen op een gegeven moment niet de strikte uitvoering door de andere partij van een van de bepalingen of voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden eist, zal niet worden beschouwd als een definitieve afstand van deze bepaling of voorwaarde.

Bijgewerkt op 06/06/2024

Al onze zorg

De Crème

Anti-aging antioxiderende uitstralingsbehandeling

Vanaf 142,50 €

Het Serum

Wereldwijde anti-verouderingsbehandeling met antioxidanten

Vanaf 165,00 €

Bekijk meer producten