Verzending

Levering 

De Producten worden alleen verkocht aan Klanten waarvan het afleveradres zich bevindt in de landen die zijn aangegeven in het vervolgkeuzemenu op de startpagina. De Producten worden geleverd door nationale en internationale vervoerders.

Een bestelling kan slechts aan één postadres worden gekoppeld. Om meerdere Producten naar meerdere adressen te verzenden, moet de Klant voor elk van de betreffende adressen een afzonderlijke bestelling plaatsen.

Levering vindt plaats binnen de hieronder aangegeven indicatieve tijden (in werkdagen): 

  • Europa: 2 tot 4 dagen 
  • Amerika: 2 tot 5 dagen 
  • Azië: 3 tot 5 dagen 
  • Oceanië: 3 tot 5 dagen 

Moeilijk te bereiken gebieden kunnen extra vertragingen van maximaal 3 dagen hebben.

Naast deze levertijd geldt er voor de bestelling een voorbereidingstijd van 1 werkdag.

De Klant kan zijn bestelling op elk moment volgen via de e-mail die hij ontvangt bij de verzending van de bestelling of, in geval van problemen, door een e-mail te sturen naar service@beau-domaine.com.

Elke vertraging in de levering die de hierboven vastgestelde indicatieve termijn overschrijdt en die niet het gevolg is van een geval van overmacht, kan resulteren in de annulering van de verkoop op initiatief van de Klant door het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. In overeenstemming met artikel L216-2 van het Franse consumentenwetboek wordt de verkoop als geannuleerd beschouwd na ontvangst door Le Domaine van de brief van de klant waarin hij hem op de hoogte stelt van zijn beslissing om de verkoop te annuleren, als de levering in de tussentijd niet heeft plaatsgevonden. In geval van annulering zal Le Domaine de Klant de betaalde sommen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 (niet overal gespelde veertien) dagen na ontvangst van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging terugbetalen.

Bij retournering van het pakket door de Klant (bijvoorbeeld onjuist adres) zal de Klant de daaraan verbonden kosten (opslag- en/of herverzendingskosten) moeten betalen.

Ontvangstbewijs: Indien het door de vervoerder afgeleverde pakket in slechte staat verkeert en Producten ontbreken, wordt de Klant aangeraden het pakket te weigeren en een voorbehoud op de afleveringsbon te maken, zodat de door de vervoerder geboden garantie kan worden toegepast. De Klant dient Le Domaine zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat Le Domaine een onderzoek kan instellen bij de vervoerder. De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat de ontvangst van het pakket zonder voorbehoud elke actie tegen de vervoerder wegens schade of verlies teniet doet indien binnen drie dagen, met uitzondering van feestdagen, na ontvangst, de schade of het verlies niet per aangetekende brief is gemeld. .

Opnames en retouren 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 221-18 van de Franse Consumentenwet heeft de Klant een periode van 14 (veertien) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en om, op eigen kosten, de Producten die hij heeft gekocht te retourneren om welke reden dan ook besteld. Deze termijn loopt vanaf de dag van ontvangst van de Producten door de Klant, waarbij de gedateerde leveringsbon als bewijs geldt. Herroeping kan plaatsvinden door op papier een verzoek aan Le Domaine te sturen of door gebruik te maken van het standaardformulier voor herroeping dat bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden is gevoegd.

De Klant wordt gevraagd de Producten terug te sturen in de originele, ongeopende verpakking, vergezeld van de leveringsbon en/of aankoopbon om te bevestigen dat de Producten via de Website zijn gekocht en, idealiter, een brief waarin de reden van de weigering wordt uitgelegd (optioneel, alleen om traceerbaarheidsredenen).

De Product(en) moeten binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het herroepingsrecht van de Klant is uitgeoefend, worden geretourneerd aan Le Domaine op het volgende adres. De kosten en risico’s verbonden aan het retourneren van de Producten zijn de verantwoordelijkheid van de Klant: 

Pflog - Le Domaine huidverzorgingsaccount

Rue Francois Blanc 300

Za witte schuur west

84350 Couthezon

FRANKRIJK

Na ontvangst en verificatie van de Producten zal Le Domaine het bedrag van de geretourneerde Producten aan de Klant terugbetalen binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) dagen vanaf ontvangst van de Producten (of een bewijs van verzending van de Producten door de Klant), door hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de Klant voor de aankoop van de Producten, tenzij anders overeengekomen, of, naar keuze van de Klant, een omruiling van Producten of een tegoed dat overeenkomt met het bedrag van de geretourneerde Producten.

In geval van waardevermindering van de Producten die het gevolg is van andere manipulaties dan die noodzakelijk zijn om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen, kan Le Domaine de Klant vragen een schadevergoeding te betalen die overeenkomt met deze waardevermindering.

De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat hij, in overeenstemming met artikel L221-28 van de Franse Consumentenwet, zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen als de Producten na levering zijn ontzegeld en om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.

 

Bijgewerkt op 06/06/2024

Al onze zorg

De Crème

Anti-aging antioxiderende uitstralingsbehandeling

Vanaf 142,50 €

Het Serum

Wereldwijde anti-verouderingsbehandeling met antioxidanten

Vanaf 165,00 €

Bekijk meer producten